Video

Oceanquest/

OMS Sweden

OCEANQUEST CONSULTING AGENCY

THE COMPANY

Våra kunder är allt från dykcenter, militären och statliga myndigheter. customers are dive centres, military and govermental institutions. Vårt marknadsområde är i huvudsak Sverige. Oceanquest representerar tillverkare såsom Dive Lime, Eurocylinder,Luxfer, Nordic Blue, Scubapro och Stormcase/Peli. Oceanquest ligger i Stockholm.


Med över 25 års erfarenhet av dykbranschen har vi bra koll på vad som är bra och vad som funkar i våra nordiska vatten.


Företaget startade Andrew, 1998, han var då redan en erfaren instruktör och teknisk dykare. Senare det året blev han klar som teknisk instruktör för IANTD. Andrew var också den förste i Sverige att bli DSAT Instruktör (PADIs tekniska organisation) och var den förste att utbilda och certifiera tekniska dykare genom organisationen i Sverge. Med en bra bit över 7000 dyk, där marjoriteten är teknisa dykså vet han vad som krävs för att välja den absolut bästa tänkbara utrustningen.

I dag är Andrew IANTD Instructor Trainer och utbildar de flesta nivåer inom IANTDs kursutbud som Trimix dykning, Rebreather dykning, teknisk grottdykning. Han är också en certifierad service tekniker för flera tillverkare och utbildar även i hur du servar din utrustning genom kursen, Life Support System.


Vår huvudsakliga verksamhet är att sälja och distribuera produkter från vårt utbud. För mer information, kontakta oss gärna på: info@oceanquest.se.


Oceanquest is a Swedish distribution company for diving equipment. Our customers are dive centres, military and govermental institutions. Our market area is primarily Sweden. Oceanquest represents manufacturers and Products such as Dive Lime, Dive Light, Eurocylinders,Luxfer, Nordic Blue, Scubapro and Stormcase/Peli. Oceanquest is located in Stockholm, Swedens Capitol city.


Oceanquest is owned and managed by Andrew Kungsdahl with over 25 years experinece in the diving business. Andrew started working in the industry professionally in 1994. Since then Andrew has been involved training divers, worked as retailer, managing several dive shops, arranged divetravels all over the world and tested dive equipment for various equipment manufactureurs.


Andrew started Oceanquest in 1998, he was by then already an experienced instructor and a technical diver. Later that year he became a technical instructor for IANTD and has stayed with that organization ever since. Andrew was also the first in Sweden to become a DSAT Instructor (PADIs Technical organization) and was the first to teach and certify in DSAT classes in. With well over 7000 dives and the majority of those dives as technical dives he knows what is required to have the very best in dive gear.

Today Andrew is an IANTD Instructor Trainer and teaches most levels within the IANTD Framework, such as Trimix diving, Rebreather diving, Technical Cave Diving and Technical Cave Diving. He is also a certified service technician for several manufacturers and teaches Life Support System classes for student who needs to learn who to service dive gear and prepare and oxygen clean dive equipment.


Our main activity is the sales and distribution of our product line. For more information, please feel free to contact us at: info@oceanquest.se.


OCEANQUEST

Betsedevägen 41

134 38 Gustavsberg

SVERIGE


+46 (70) 555 25 05

info@oceanquest.se

FOLLOW US

News and information regarding products, events and training will be available thru our Facebook page.

Copyright © All Rights Reserved

NEWS

Our Facebook page is now live at: www.facebook.com/OMSNordic .

21:18 Apr 12


We will continue as distributors for OMS in Sweden.

09:45 Mar 05